Regiotaxi Twente -Taxi Brookhuis verliest – Connexxion, Taxi Luttikhuis en DVG winnen.

Connexxion heeft acht percelen gewonnen bij de aanbesteding van de Regiotaxi Twente, Luttikhuis vijf percelen en DVG één perceel.

De voorlopige gunning van percelen is als volgt:

  • Connexxion: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Hellendoorn, Oldenzaal en Tubbergen.
  • Luttikhuis: Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.
  • DVG: Dinkelland.

Het contract duurt slechts één jaar omdat de Twentse gemeenten volgend jaar de vervoersstromen op een andere manier willen inkopen. Het gaat om een voorlopige gunning, verliezende partijen hebben tot 1 april 2016 om bezwaar aan te tekenen. Huidige vervoerder Brookhuis verliest met deze voorlopige gunning het vervoer van tien percelen per 30 juni 2016. De vier overige percelen zaten bij CXX en Luttikhuis.

Het contract kan maximaal twee keer verlengd worden. Het gaat in totaal om een waarde van zo’n 6 tot 8 miljoen euro per jaar.

Regiotaxivervoer

De Twentse gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden willen het huidige Regiotaxivervoer tot 1 juli 2017 blijven gebruiken.

Regiotaxi is bedoeld voor het vervoer van op basis van de door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geïndiceerde inwoners van deze gemeenten en als aanvullend en vervangend openbaar vervoer op grond van de Wet personenvervoer 2000. Regiotaxi vervoer is niet bedoeld voor vervoer van en naar dagbesteding.

Overeenkomst

De huidige overeenkomst met Brookhuis voor uitvoering van het Regiotaxivervoer van hiervoor genoemde gemeenten eindigt op 30 juni 2016. In het najaar van 2015 hebben de meeste Twentse gemeenten ingestemd met de visie ‘maatwerkvervoer’.

Eén van de doelstellingen van deze visie is een optimalisatie te bereiken in alle door de gemeenten ingekochte vervoersstromen, met daarbij de wens deze op 1 juli 2017 te implementeren. Dit resulteert in een korte contractperiode voor de nieuwe vervoersovereenkomsten.