Privacy policy

DiTaxi respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de offertes en boekingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. DiTaxi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of openbaar maken. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor intern gebruik.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de status van uw boeking. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

DiTaxi  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden beschikbaar stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligings gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoekgedrag op de website, alsmede de optimalisatie van de werking van de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

DiTaxi maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Deze cookies kunnen worden uitgezet via de browser van de gebruiker.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy policy van DiTaxi dan kunt u een e-mail sturen naar info@ditaxi.nl

Onze medewerkers helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.